• تلفن : 09144103002
  • ایمیل: info [at] filekaran.com

نحوه کار سیستم

نحوه کار سیستم

ما با بهره گیری از فناوری های نوین قصد داریم فایلهای مناسب و سودمند را متناسب با قیمت معین برای خریداران مهیا و پشتیبانی کنیم .

کلیه افرادی که فایلهای مناسب و درخور فروش دارند میتوانند با ساخت فروشگاه در سایت ما ، اقدام به فروش کنند